This is the mail archive of the cygwin-apps mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Re: [UPLOAD] lighttpd-1.4.15-1


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Eric Blake wrote:
> Uploaded, leaving 1.4.9-1 as previous.  Do you want 1.4.8 deleted?
Yes, please.

- --
Lapo Luchini
lapo@lapo.it (OpenPGP & X.509)
www.lapo.it (Jabber, ICQ, MSN)
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.7 (FreeBSD)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iQIcBAEBCAAGBQJGpwgRAAoJELBiMTth2oCDjw4P/iLDS1ZtcuG/pihXGDjdTn/J
rx1i1TIiZRc+n2o3wttJDYCjQdlqJ23DFMhww1uGGO7ajQNx0zz9oexPniSh9sH/
/7XqID0KZ3B0UVr8xX1yXsQlfrX3acwbP09/V4wtD6J0KK0BbMgDKf85aoOxIg+B
zK9CpZ2KlTt2QaufWnDfmvxWJjEDAKChKdLAbgZRyYqoTVsMvrn9/vnOjQ7ACqTJ
gTYrgogWA9i5P2qc0Wa8KeQ+eTCmmurrK/swP5LJ+UrVFx4a4XXKdKtk9Qmi4std
6BX3PfoAU1yy3pfSCq52Gx+blLORBbXAT6o4/Dz1ZBg1mtPwow4l7hPbjBpegwOx
jo/N5SL2Zcp50abx2jpG698J+KH2MyUyxtUdlLNXt+sGO13Bp4VML+3ZlhW/vdP8
s1K7EMuxHQlKDOoFpUA9IFnIeMIQU0sNITzeTK93qc0ANwT56BgdsRbrj/Yt9CVD
ldURKuLpMFfMbksxhPU47hJqPb+aWrnzblDAZlpgrW7JXmruag+y2tgvKfWvnHRD
u0LKXY1IY8EOkzks5//mM15VyQ/re9L22rCi8bSy6ZIRnmbWYfmM7i7jpcy4JCQ6
O026Fa/53RdpzAj+3VEUMygBHadLMhy9qNe/NH6xjVPFUjvlOXzMTI/QoU85LPq5
CNM+KJB0U92Ek0yRtMb9
=GHzX
-----END PGP SIGNATURE-----


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]