This is the mail archive of the cygwin mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Fw: Meghívás


Message received from netmaniack on 2008-05-14 13:28:30 GMT.
---------------------------------------------------------------------

Szia.
Szeretnélek meghívni egy most nyílt torrent oldalra.
Biztosan sok sok e-mailt kapsz, ilyen meghívásokról.
De hogy mért is pont mi? Az oldal indulását hosszas elõkészület, és fejlesztés elõzte meg, hogy a lehetõ legjobban passzoljon a Ti igényeiteknek. 
A fejlesztés során az volt az elsõdleges cél, hogy az oldal stabil sok felhasználót bírjon el, és mégis gyors legyen, ellentétben a sokak által futtatott instabil TS trackerekkel

http://bitksk.eu

Üdv Bitksk staff

---------------------------------------------------------------------
Kecskesajtoskecske


--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]